ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι εγγραφές διαρκούν όλο το χρόνο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής  είναι τα ακόλουθα:

-βεβαίωση ιατρού ή παιδιάτρου εάν ο μαθητής είναι παιδί

-μια φωτογραφία

-καταχώρηση προσωπικών στοιχείων στη γραμματεία