ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Στη σχολή μας λειτουργούν θερινά τμήματα.