ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

-Αυτοάμυνα

-Κοινωνικοποίηση και συνεργασία

-Διαμόρφωση προσωπικοτήτων και εξέλιξη

-Αντίληψη

-Καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού

-Διατήρηση υγειούς σωματικού βάρους

-Βελτίωση της φυσικής κατάστασης

-Συγχρονισμός των κινήσεων

-Αυτοπειθαρχία

-Σωματική και ψυχική υγεία

-Ευχάριστη δραστηριότητα και μια πολύτιμη εμπειρία για τον μαθητή

-Καταπολέμηση του άγχους

-Προσφορά σε συνανθρώπους μας που μας χρειάζονται με εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα