Πρόγραμμα


ΔΕΥΤΕΡΑ


18:00 – 18:45
 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ
19:00 – 20:00
ΠΑΙΔΙΚΟ
20:00 – 21:00
ΕΝΗΛΙΚΕΣ
21:00-22:00
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

ΤΡΙΤΗ


9:15 – 10:15
ΕΝΗΛΙΚΕΣ
19:00 – 20:00
ΠΑΙΔΙΚΟ
 20:00 – 21:00
ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΑΡΧΑΡΙΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ


19:00 – 20:00
ΠΑΙΔΙΚΟ
20:00 – 21:00
ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ


9:15 – 10:15
ΕΝΗΛΙΚΕΣ
18:00 – 18:45
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ
19:00 – 20:00
ΠΑΙΔΙΚΟ
20:00 – 21:00
ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΑΡΧΑΡΙΟΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


19:00 – 20:00
ΠΑΙΔΙΚΟ
20:00 – 21:00
ΕΝΗΛΙΚΕΣ
21:00-22:00
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ


12:00 – 13:00
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ
13:00-14:00
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ